Chính sách bảo mật thông tin

Thu thập thông tin cá nhân

Olalabe không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

– Khi khách hàng mua hàng trên trang web olalabe.vn, thông tin cá nhân mà Olalabe thu thập bao gồm:

* Họ và tên

* Địa chỉ giao hàng

* Địa chỉ email

* Số điện thoại di động

* Ngày sinh

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

– Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

* Giao hàng cho khách hàng đã mua hàng tại olalabe.vn 

* Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

* Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của khách hàng

* Xử lý đơn đặt hàng

* Hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng

* Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của khách hàng

* Kiểm tra dữ liệu tải từ trang web của olalabe.vn

* Cải thiện giao diện hoặc nội dung của các trang mục trên trang web và tùy chỉnh để dễ dàng sử dụng hơn

* Nhận diện khách đến thăm trang web

* Nghiên cứu về nhân khẩu học của người sử dụng

* Gửi đến khách hàng thông tin mà olalabe.vn nghĩ sẽ có ích hoặc do khách hàng yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ

Bảo mật thông tin cá nhân

olalabe.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. olalabe.vn sẽ sử dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm:

* Giới hạn truy cập thông tin cá nhân

* Sử dụng các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép vào máy tính

* Xóa thông tin cá nhân của khách hàng khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của olalabe.vn

Tiết lộ thông tin cá nhân

olalabe.vn sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác, trừ các trường hợp sau:

* Các công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà khách hàng đã mua tại olalabe.vn

* Trong một số trường hợp đặc biệt, olalabe.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về an ninh mạng và sức khỏe, hoặc cho mục đích thực thi pháp luật.

olalabe.vn cam kết tuân thủ đạo luật bảo mật và các nguyên tắc bảo mật quốc gia.

Thay đổi của chính sách bảo mật

olalabe.vn có quyền thay đổi và chỉnh sửa chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào về chính sách bảo mật đều được đăng trên trang web của olalabe.vn